More

  Wordpress

  Cách cài đặt theme Flatsome cho WordPress

  Tải file Flatsome theme Cài đặt Bước 1: Bạn tải file theme Flatsome ZIP ở đường dẫn https://drive.google.com/file/d/1X1nJ5a_3enzAQepr-OIcW_Emhu9GmdL3/view?usp=sharing Bước 2: Truy cập vào trang admin của wordpress...

  Cách sửa lỗi không khởi động được MySQL khi dùng XAMPP

  Trong khi sử dụng bạn có thể gặp lỗi không khởi động được MySQL như hình, đây là cách sửa lỗi. Không khởi động được...

  Sử dụng Gutenberg Editor plugin trong WordPress

  Cài đặt gutenberd editor:

  Cách bật và tắt XAMPP khi sử dụng WordPress

  Để giảm lỗi xảy ra khi sử dụng Wordpress với XAMPP, bạn cần biết các bật khi sử dụng và tắt khi không sử...

  Cách sửa lỗi không bật được Apache khi dùng Xampp

  Khi gặp lỗi không bật được Apache trong khi sử dụng Xampp làm localhost cho Wordpress như hình bên dưới Các bạn thực hiện theo...

  Giới thiệu về WordPress Dashboard

  Sau khi đã cài đặt thành công theo bài viết Cài đặt Wordpress trên máy Local - Tech101 Đến với bài giới thiệu tổng quan...

  Recent Articles