More

  Kiểm thử phần mềm

  How to download and install UFT One

  In this article, I will help you how to download and install UFT One free trial.

  How to setup UFT Mobile with Local Device

  The article helps to install UFT Mobile to use with real devices. Getting started Before starting to setup UFT Mobile with local device, make sure your...

  Một số lỗi hay gặp khi viết kịch bản đầu tiên với Serenity Screenplay

  Sau bài viết Viết kịch bản automation test đầu tiên với Serenity Screenplay . Mình đã có một số phản hồi từ các bạn....

  Giới thiệu về Ensure trong Serenity Screenplay

  Trong phiên bản gần đây của Serenity Screenplay hỗ trợ chúng ta cách assertions với class Ensure. Cách này, được nhiều người đánh giá là dễ sử dụng và viết nhanh hơn. Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về Ensure trong Serenity Screenplay.

  Tìm hiểu cơ bản về Native app, Web app và Hybrid app

  Cùng mình tìm hiểu về thông tin cơ bản về native app, web app và hybrid app. Ưu điểm và hạn chế của từng loại app.

  Tương tác với iframe khi sử dụng Serenity Framework

  Trong quá trình thực hiện các kịch bản automation test liên quan đến UI với serenity framework. Việc tương tác và xác định element...

  Recent Articles