More

  Kiểm thử phần mềm

  Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

  A. Vòng đời của bug/defect là gì? DEFECT LIFE CYCLE hoặc Bug Life Cycle là tập hợp các trạng thái cụ thể mà Bug trải...

  Quy trình quản lý Bug trong Software Testing (Bug report)

  Bug là gì? Bug là hậu quả/kết quả của lỗi mã hóa (coding fault) Defect là gì? Defect là một biến thể hoặc sai lệch so với...

  Lộ trình để trở thành Automation Tester

  1.Ngành của automation test Automation Test là một trong những ngành công nghệ phát triển nhất hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực phần...

  How to write an XPath to locate element

  As an automation tester, writing an XPath expression to locate elements is an essential skill that can help you efficiently and accurately automate tests....

  Giới thiệu Automation Test với UFT tool

  UFT là gì? UFT (Unified Functional Testing) là một automation testing tool (công cụ) giúp các tester thực hiện automation test theo trình tự...

  How to connect Android Mobile device via TCP/IP

  Getting started Before starting to connect Android Mobile device to PC/laptop via Wi-Fi, make sure your environment and equipment as below Windows OS Android Mobile device ADB...

  Recent Articles