More

  Khám phá công nghệ

  Các mô hình điện toán đám mây

  Điện toán đám mây là gì? Điện toán đám mây – Cloud Computing là mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính và...

  How to mock an API respone using cy.interect()

  Mocking APIs helps in situations where we only have the front-end of the application or we are dependent on third-party APIs. Mocking enables one...

  Tổng quan về Agile Scrum cho người mới bắt đầu

  Agile Scrum là gì? Hiện nay, Agile Scrum đang là một mô hình phát triển phần mềm được nhiều công ty áp dụng. Giải...

  Basic git commands for beginners

  In this article I will write about basic git commands for beginners. What is git? Git is the most popular version control system (VCS) in...

  Trải nghiệm lần đầu tham dự Google I/O Extended Hà Nội

  Hôm nay mình không viết về Automation Test nữa. Bài viết này về trải nghiệm lần đầu của mình khi tham gia sự kiện...

  Recent Articles